Ozan Ali Yıldız

Danışman

Ozan Ali, Galatasaray Lisesi ve ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben özel hukuk alanındaki yüksek lisans ve doktora eğitimini de yine aynı üniversitede tamamlamıştır.

Ozan Ali’nin; yazarı olduğu “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Çizgi Roman”, “Fikri Hakların İhlaline Dayalı Kazanç Devri Talebi” ve “Haksız Rekabet Hukuku” adlı bilimsel eserler ile editörlüğünü üstlendiği, içerisinde bibliyografya ve karar derlemeleri bulunan “İsviçre Hukuku ile Mukayeseli Türk Haksız Rekabet Hukuku Mevzuatı”, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” ve “Sınai Mülkiyet Kanunu” adlı mevzuat çalışmaları da dahil olmak üzere, yayımlanmış altı adet kitabı bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli akademik dergilerde yirmiden fazla makalesi yayımlanmıştır.

Özellikle sözleşmeler hukuku, telif hukuku, marka hukuku, haksız rekabet hukuku ve kişiler hukuku alanlarında mesleki tecrübe sahibi olan Ozan Ali; sektöründe öncü şirketler, sanatçılar meslek birlikleri ve dernekler de dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti ve hukuki destek sunmaktadır.