Aydınlatma Metni

VARDAR ŞANLI ÇALIŞAN ADAYI  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Kişisel Veri Nedir?  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Veri Sorumlusu Kimdir? KVKK uyarınca, kişisel verileriniz;…