Tüketici Hakem Heyeti Başvurularına İlişkin Parasal Sınır Artırıldı

20 Aralık 2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca tüketici hakem heyetlerine başvurulara ilişkin yeni parasal sınır belirlenmiştir.
 
25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliği ile yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için %58,46 olarak tespit edilmiş olup, Tebliğ ile tüketici hakem heyetine başvuru zorunluluğuna ilişkin parasal sınırda artış yapılarak 2024 yılı için bu parasal sınır 104.000 TL olmuştur.
                                                                                  
Sonuç olarak, Tebliğ ile tüketici uyuşmazlıklarında 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104.000 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır. 104.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici mahkemeleri görevli olup dava şartı arabuluculuk zorunlu olacaktır.
 
Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.