Tüketici Hakem Heyeti Başvurularına İlişkin Parasal Sınır Artırıldı

Tüketici Hakem Heyeti Başvurularına İlişkin Parasal Sınır Artırıldı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Aralık 2022 tarih ve 32045 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ (“Tebliğ”) ile, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular için geçerli olan parasal sınır, yeniden değerleme oranı (%122,93) dikkate alınarak 30.000 Türk Lirası’ndan 66.000 Türk Lirası’na çıkarılmıştır. Tebliğ’in getirdiği değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki notumuzdan ulaşabilirsiniz.