Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Usul ve Esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Güncellendi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Usul ve Esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Güncellendi

30 Kasım 2022 tarihli, 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek olan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile birlikte bağımsız denetime tabi olma eşik değerleri, günümüz ekonomik koşulları ve enflasyon gözetilerek arttırılmıştır. İşbu Karar ile 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Bağımsız Denetime tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

İşbu bilgi notunda yeni düzenleme öncesi ve sonrası bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin aranan kriterler karşılaştırılarak getirilen yenilikler anlatılacaktır. 1 Ocak 2023 itibariyle Kararın “Bağımsız denetime tabi şirketler” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrası b bendi uyarınca; aşağıda yer alan üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler izleyen yıl itibariyle bağımsız denetime tabidir ((I) Sayılı Liste ve (II) Sayılı Liste ek olarak işbu notun ekinde paylaşılmaktadır.):

  1. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler:
  • Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirasından 30 milyon Türk Lirasına,
  • Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirasından 40 milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır.
  • Çalışan sayısı 50 kişi olarak aynı kalmıştır.

2. Kararın Ekli (II) sayılı listesinde belirtilen şirketler için eşik değerler:

  • Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirasından 60 milyon Türk Lirasına,
  • Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirasından 80 milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır.
  • Çalışan sayısı 125 kişiden 100 kişiye düşürülmüştür.

3. Yukarıda belirtilenler kapsamında olmayan şirketler bakımından eşik değerler:

  • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirasından 75 milyon Türk Lirasına,
  • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirasından 150 milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır.
  • Çalışan sayısı 175 kişiden 150 kişiye düşürülmüştür.

Karar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 21 Kasım 2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunun geçici 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri bağımsız denetim dışında tutulmuştur.

Ayrıca, yukarıda bahsedilen eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi olan şirketlerin, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerin altında kalması halinde veya bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kalması durumunda takip eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkacağı hüküm altına alınmıştır.

Son olarak, Karar’da eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının nasıl belirleneceğine dair esaslar detaylandırılmış ve bunların belirlenmesinde şirketlerin bağlı ortaklık ve iştirakleriyle beraber dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İşbu not, 30 Kasım 2022 tarihi itibarıyla söz konusu olan gelişmeler ışığında, konu hakkında Türk hukuku uyarınca genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmış olup somut olaylar özelinde bir değerlendirme içermemektedir. Dolayısıyla, işbu notta yer alan bilgiler her bir durum için özel koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Vardar Şanlı bu durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.