Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 10 Aralık 2022 tarihinde 32039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

9 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere; konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net pozisyon/öz kaynak standart oranının mutlak değerinin üst sınırı, eski hali ile yüzde 20 iken Yönetmelik ile yüzde 5’e indirilmiştir.

Yönetmelik’e aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221210-25.htm