Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Güncellendi

Rekabet hukuku ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumu ile aktif işbirliğini düzenleyen Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yeni Pişmanlık Yönetmeliği”), Rekabet Kurumu tarafından güncellenerek 16 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yeni Pişmanlık Yönetmeliği uyarınca:

  • Önaraştırma yapma kararı verilmeden önce kartele ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri sunan ve diğer koşulları yerine getiren ilk başvuru sahibine; veya ihlal sonucuna ulaştıracak deliller bulunmazken, önaraştırma yapma kararından soruşturma raporunun tebliğine kadar, gerekli bilgi ve belgeleri sunan ve diğer koşulları yerine getiren ilk başvuru sahibine idari para cezası verilmeyecektir.
  • Cezasızlık düzenlemesinden yararlanamayan teşebbüsler ise, soruşturma bildirimini takip eden 3 ay içerisinde kartele ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri sunar ve koşulları yerine getirirse %50’ye varan oranlarda idari para cezası indiriminden faydalanacaktır.

Yeni Pişmanlık Yönetmeliği ile getirilen başlıca değişiklikler şu şekildedir:

  • Ceza İndirim Oranları Değiştirildi: Cezasızlık düzenlemesinden yararlanamayan ancak Rekabet Kurumu işbirliği yapan teşebbüsler için öngörülen ceza indirim oranlarının alt ve üst sınırları genişletildi:

Cezasızlık Düzenlemesinden Yararlanamayan Teşebbüsler

 

İndirim Oranı

 

İlk Başvuru Sahibi

%25 ile %50 arası

İkinci Başvuru Sahibi

%20 ile %40 arası

Diğer Başvuru Sahipleri

%15 ile %30 arası

                          

  • Ceza İndiriminden Yararlanmak İçin Katma Değer Yaratan Belge Sunma Koşulu Getirildi: Ceza indiriminden yararlanılabilmesi için, sunulan bilgi ve belgelerin Kurulun karteli ispat etme imkânını güçlendirecek bir bilgi veya belge olması koşulu getirildi.
  • Kartel Kolaylaştırıcıları Yeni Pişmanlık Yönetmeliği Kapsamına Alındı: Son yıllarda, alt ya da üst pazarda faaliyet gösteren ve taraflarla doğrudan rekabet etmeyen teşebbüslerin dahliyle veya yardımıyla kurulan karteller Rekabet Kurulu gündemini oldukça meşgul etti. Bu kapsamda Yeni Pişmanlık Yönetmeliği “kartel kolaylaştırıcısı” kavramını geliştirerek, alt ya da üst pazarda faaliyet gösteren ve kartelin kurulmasına yardımcı olan teşebbüslerin de pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının önünü açtı.
  • Kartel Harici İhlaller İçin de Pişmanlık Başvurusu Yapılabileceği Açıklığa Kavuşturuldu: Rekabet Kurulu’nun soruşturması sonucunda kartel niteliğinde olmadığına karar verilen ihlallerin de cezadan muafiyet veya cezada indirim hükümlerinden yararlanabilmesinin önü açıldı. Hâlihazırda içtihatlarla tanınan bu hak (Banka Sendikasyon kararı, 17-39/636-276; 28.11.2017), sağlam bir hukuki zemine kavuşmuş oldu.
  • Mevcut veya Eski Çalışanların Bilgisine Başvurulabilmesi Bir Koşul Haline Geldi: Yeni Pişmanlık Yönetmeliği uyarınca Rekabet Kurulu, gerekli görülmesi halinde teşebbüsün mevcut veya eski çalışanının bilgisine başvurabilecektir. Mevcut çalışanlar bakımından başvuru sahibinin bu hakkı temin etmesi için mutlak bir yükümlülük getirilirken, eski çalışanların bilgisine başvurulması hususunda başvuru sahibine yalnızca gayret gösterme yükümlülüğü getirilmiştir.

İşbu not, 16 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşmiş mevzuat gelişmeleri ışığında ve yalnızca genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmış olup tanıtım/reklam amacı taşımamaktadır ve herhangi bir durum özelinde bir hukuki görüş içermemektedir.