Tüketici Hakem Heyeti Başvurularına İlişkin Parasal Sınır Artırıldı

Tüketici Hakem Heyeti Başvurularına İlişkin Parasal Sınır Artırıldı 20 Aralık 2023 tarihli ve 32405 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”)…

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterine Getirilen Önemli Değişiklikler

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterine Getirilen Önemli Değişiklikler Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 25 Temmuz 2023 tarihli kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) kapsamında; Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun (“Kurul”) 18 Ağustos 2018 tarihli 30513 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 2018/87 sayılı…

Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Güncellendi

Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik Güncellendi Rekabet hukuku ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumu ile aktif işbirliğini düzenleyen Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yeni Pişmanlık Yönetmeliği”), Rekabet Kurumu tarafından güncellenerek 16 Aralık…

Noter Huzurunda Taşınmaz Devri

Noter Huzurunda Taşınmaz Devri 11 Ocak 2023 tarih ve 32070 sayılı Resmî Gazete’de Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile 18 Ocak 1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun…

BOBİ FRS’de Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Değişiklik Önerileri

BOBİ FRS’de Kripto Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Değişiklik Önerileri Kripto varlıkların işletmeler tarafından kullanılmasının yaygınlaşmaya başlaması üzerine kripto varlıkların muhasebeleştirilmesi ve raporlanması hususunda hükümler oluşturulması ve bu hükümlerin Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (“BOBİ FRS”)’na…

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

16 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Adalet Komisyonuna sunulan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) önemli birtakım değişiklikler öngören Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun…

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 14 Ekim 2023 tarihli ve 32339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir: Enerji Piyasası Düzenleme…

Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Kapsamında Getirilen Önemli Değişiklikler

20 Aralık 2022 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığında yayımlanan duyuru ile 30 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/5 sayılı Genelge’nin ekinde yer alan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Kılavuz’da(“Kılavuz”) değişiklik yapılmıştır. Kılavuz’da öngörülen değişiklikler, 1…

 E-Ticaret Mevzuatı Kapsamında Önemli Değişiklikler

E-Ticaret Mevzuatı Kapsamında Önemli Değişiklikler

E-Ticaret Mevzuatı Kapsamında Önemli Değişiklikler Giriş 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli birçok…